Abstract digital technology

NetApp SnapMirror Business Continuity – SMBC

ONTAP 9.8 introduce NetApp SnapMirror Business Continuity (SMBC), conceput pentru a fi o protecție mai granulară, mai ușor de utilizat la nivel de aplicație, cu protecție automată în caz de incidente neprevăzute.

SnapMirror Business Continuity permite serviciilor critice de să funcționeze în continuare chiar și în cazul unei defecțiuni complete a site-ului primar.

smbc_1

Cu SnapMirror Business Continuity puteți reproduce sincron mai multe volume (LUN-uri) pentru o aplicație (adăugându-le la un grup de consistență), între site-uri, în locații dispersate geografic și în mod automat. Redirecționarea către copia secundară în caz de orice fel de perturbare a site-ului primar permite funcționarea continuă a aplicațiilor de Tier 1.

smbc_2

Reglementările pentru instituțiile financiare (din unele țări) impun întreprinderilor să poată fi deservite periodic și din centrele lor de date secundare. SM-BC, cu disponibilitatea permanentă, permite astfel de implementări.

SnapMirror Business Continuity este încorporat în ONTAP fără a fi necesar hardware suplimentar.

Principalele caracteristici ale SnapMirror Business Continuity sunt:

 1. Permite proprietarilor să testeze aplicații individuale prin protecția granulară a LUN-urilor.
 2. Clustere cu disponibilitate ridicată, ceea ce înseamnă că fluxurile de lucru primare pot fi servite simultan din ambele site-uri.
 3. Design optim orientat pentru cerințe specifice. De exemplu: Puteți alege să aveți o platformă high-end la site-ul A și platforma entry-level la site-ul B și, de asemenea, să aveți o configurație neunitară a expansiunilor pe ambele clustere.
 4. Reutilizarea imaginii secundare pentru a crea clone instantanee, pentru utilizarea aplicațiilor în scopuri de dezvoltare și testare, fără a afecta performanța sau disponibilitatea aplicației.
 5. Integrare strânsă cu ONTAP pentru a utiliza tehnologii NetApp robuste utile în dezvoltare unei protecții a datelor extrem de scalabilă.
 6. Lipsa curbei de învățare pentru administratorul de sistem, deoarece fluxul de lucru este simplu – protecția generală a datelor folosind SnapMirror.

smbc_3

Suport și limitări 

Versiunea minimă de ontap pentru a beneficia de SMBC este 9.8. Sunt acceptate protocoalele SAN, Fibre Channel (FC) și Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI). Latența sau timpul dus-întors (RTT) dintre cele două clustere ONTAP trebuie să fie mai mic sau egal cu 10 milisecunde pe legătura de replicare (distanța de ~ 150 km).

SM-BC acceptă numai clustere cu 2 noduri care sunt NetApp AFF sau All SAN Array AFF (ASA). Aveți posibilitatea să protejați între două clustere cu 2 noduri pe sursă și destinație, care pot fi AFF sau ASA. Nu este acceptat amestecul între aceste platforme. Adică, nu se poate proteja de la un 2-nod ASA la 2-nod AFF. Puteți proteja numai de la 2-nod ASA la 2-nod ASA sau 2-nod AFF la 2-nod AFF.

SMBC se bazează pe reproducerea sincronă printr-o rețea IP, activată de tehnologia SM-S la nivel de LUN. Protecția SMBC a aplicațiilor se realizează la nivel de grup de consistență (Consistency Group). Scopul unui grup de consistență este de a lua simultan Snapshot-uri consecvente ale unei colecții de volume la un moment dat în timp. Un grup de consistență asigură că toate volumele acestui set de date sunt validate în același punct temporal. Acest lucru oferă un punct de restaurare peste volume pentru acel set de date și menține consistența dependentă de ordinea de scriere.

SMBC folosește un soft numit ONTAP Mediator pentru a stabili quorum. ONTAP Mediator monitorizează starea (heartbeater) atât a clusterelor ONTAP, cât și a interconectării clusterelor, pentru a se asigura că acestea sunt online și că funcționează optim.

Cerințe pentru a iniția o relație SMBC

Pentru a iniția o relație de protective SMBC avem nevoie de:

 1. 2 Clustere AFF sau ASA (2 noduri) ce au LIF-uri de intracluster ridicate

 

smbc_4

 

2. Cluster peering între cele 2 clustere ontap (FF sau ASA 2 nodes only)

În System Manager WEB GUI : Protection > Overview > Cluster Peers > Peer Cluster)

 

smbc_5

 

3. Conexiunile (Peering) între SVM-urile de tip Block (ISCSI sau FC)

În System Manager WEB GUI: Protection > Overview > Storage VM Peers > Peer Storage VM)

smbc_6

 

4. Instalarea Ontap Mediator

Locație software și documentație; cerințe sistem; hosts suportați; verificări post-install.

smbc_7

 

Versiunile suportate de Linux:

 • Versiunea curentă 1.3
 • Red Hat Enterprise Linux sau CentOS 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3

 

Cerințele Ontap Mediator:

 • Instalare pe sistem fixic pe 64 de biți sau mașină virtuală
 • 8 GB RAM
 • Utilizator: Root acces
 • Următoarele porturi trebuie să fie neutilizate și disponibile pentru mediator: 31784 și 3260

 

Prerechizitele pentru instalare: 

 

Instalarea în sine se face prin executarea scriptului de instalare 

Ex : # ./ONTAP-MEDIATOR-1.3

Se va introduce o parolă pentru mediatoradmin

ONTAP Mediator requires two user accounts. One for the service (netapp), and one for use by ONTAP to the mediator API (mediatoradmin).

Would you like to use the default account names: netapp + mediatoradmin? (Y(es)/n(o)): Y

Enter ONTAP Mediator user account (mediatoradmin) password:

Password fails minimum complexity. Must contain 8-64 characters, one lower case letter, one special character, and two digit characters.

Enter ONTAP Mediator user account (mediatoradmin) password:

Re-Enter ONTAP Mediator user account (mediatoradmin) password:

 

Verificări post-instalare :

Verificare status serviciu: systemctl status ontap_mediator mediator-scst

Verificare porturi: netstat -anlt | grep -E ‘3260|31784’

 

Adăugare Mediator în Ontap (în System Manager WEB GUI : Protection > Overview > Cluster Peers > Mediator > Configure):

smbc_8

 • IP address: <adresa de management a clusterului>
 • User Name: mediatoradmin
 • Password : <parola introdusă la instalarea Ontap Mediator>
 • Certificate: executarea comenzii  “cat /opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/server_config/ca.crt “ (se copiază output-ul comenzii cat)

 

5. Realizarea relației de protecție SMBC

În System Manager WEB GUI : Protection > Overview > Protect Data > Protect for Business Continuity.

smbc_9

 

Se vor selecta Lun-ul/urile pentru a fi protejate – se atribuie un nume pentru grupul de consistență ce va fi creat (din partea stângă ca sursă) și locația unde se va face protecția (partea dreaptă ca target).

smbc_10

 

Se va selecta sub Configuration Details > Initialize Relationship pentru ca protecția sa înceapă, apoi Save.

Relația va apărea pe Clusterul „Target” sub Protection > Relationships. Spre exemplu:

smbc_11

 

Comparația intre SMBC si SM Synchronous

SM-S acceptă SAN cu diferite identități LUN pe sursă și destinație. Copiile sunt complet independente de perspectiva stivei SCSI gazdă și nu se face nicio corelație la nivelul MPIO între copii.

Dacă o eroare sau un eveniment face ca site-ul principal să fie offline, trebuie să treceți manual sau să creați scripturi de orchestrație pentru failover-ul general al aplicației. În acest mod stabiliți legătura dintre aplicație și copia RPO 0, astfel încât aplicația să poată continua operațiunile (scriere/citire) fără probleme după un dezastru.

SMBC, pe de altă parte, menține aceeași identitate LUN în ambele copii, ceea ce permite un failover automat pentru aplicații critice, fără nici o intervenție manuală.

smbc_12

 

 

Alte articole